سوالات تخصصی :

۱۵۰ نمونه سوال نمونه سوالات استخدامی فارماکولوژی و داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اورژاﻧﺲ، آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﻳﺰی از راه ورﻳﺪ
۲۵۰ سوال با پاسخ اورژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺗﺮوﻣﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن
۲۵۰ سوال با پاسخ اورژاﻧﺲ ﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن
۲۵۰ سوال با پاسخ ﻣﻮارد وﻳه )اﻃﻔﺎل، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، زﻧﺎن و اورژاﻧﺲ ﻣﺤﻴﻄﻲ(
۲۰۰سوال با پاسخ  اﺣﻴﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﺷﻮک و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻟﺰوم


  • سوالات استخدامی کاردان بالینی فوریت های پزشکی (قراردادی جهت دانلود کلیک کنید

   • سوالات استخدامی کاردان بالینی فوریت های پزشکی (قراردادی جهت دانلود کلیک کنیدسوالات مواد آزمون عمومی  برای تمامی مشاغل عبارتند از :

 

( .۱٫ سوالات استخدامی <<. فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

 

۲٫سوالات استخدامی << ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

 

۳٫ سوالات استخدامی  <<زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

 

۴٫ سوالات استخدامی  <<معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

 

۵٫سوالات استخدامی <<زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

 

۶٫سوالات استخدامی <<اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

 

۷٫ سوالات استخدامی  <<هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 • سوالات استخدامی کاردان بالینی فوریت های پزشکی (قراردادی جهت دانلود کلیک کنید

  • سوالات استخدامی کاردان بالینی فوریت های پزشکی (قراردادی جهت دانلود کلیک کنید

   • سوالات استخدامی کاردان بالینی فوریت های پزشکی (قراردادی جهت دانلود کلیک کنیدمشخصات

 • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
 • کلمات کلیدی: سوالات ,استخدامی ,سوال ,نمونه ,جواب ,فوریت ,سوالات استخدامی ,نمونه سوال ,سوال جواب ,بالینی فوریت ,استخدامی کاردان ,کاردان بالینی فوریت ,استخدام
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کسب درآمد اینترنتی دانلود کنید و لذت ببرید پر از فنون درمان بیماری ها Hydraulic Meraj کِرْمِ درون جامع ترین سایت صدا ها تکفا شرکت فرش تک ستاره کویر مشاهیر و چهره های ماندگار دره اترک ماینینگ شبکه ای